O Pozitivnoj disciplini

Naslovna 9 O Pozitivnoj disciplini

Šta je Pozitivna disciplina?

Pozitivna disciplina je program koji je razvila dr Džejn Nelsen, a koji je baziran na filozofiji i učenju Alfreda Adlera i Rudolfa Drejkursa. PD program je osmišljen da nauči mlade ljude da postanu odgovorni, poštovani i snalažljivi članovi svoje zajednice. Ona podučava važnim društvenim i životnim veštinama, na način koji duboko poštuje i ohrabruje i decu i odrasle (uključujući roditelje/staratelje, vaspitače, nastavnike, pružaoce usluga brige o deci, …). Dr Džejn Nelsen daje sledeće kriterijume za „efikasnu disciplinu koja podučava“:

Pet kriterijuma za efikasnu disciplinu

  1. Pomaže deci da dožive osećaj pripadnosti i značaja (povezanost/konekcija);
  2. Istovremeno je blaga i odlučna (ohrabrujuća i puna poštovanja);
  3. Efikasna je dugoročno (pogledajte sledeća dva);
  4. Poziva decu da otkriju koliko su sposobna i da konstruktivno koriste svoju moć;
  5. Podučava vredne društvene i životne veštine za razvoj dobrog karaktera.

Modeli Pozitivne discipline za roditelje i za profesionalce, imaju za cilj razvijanje odnosa međusobnog poštovanja. Pozitivna disciplina uči odrasle da istovremeno budu blagi i odlučni, da ne kažnjavaju i da ne budu permisivni.

Alati i koncepti Pozitivne discipline uključuju:

9
Uzajamno poštovanje (odrasli modeluju odlučnost poštujući sebe i potrebe situacije, a blag pristup poštujući potrebe deteta);
9
Identifikovanje uverenja iza ponašanja (efikasna disciplina prepoznaje razloge zbog kojih deca rade ono što rade i radi na promeni tih uverenja, a ne samo na pokušaju promene ponašanja).
9

Veštine efikasne komunikacije i rešavanja problema.

9

Disciplinu koja podučava (i nije ni permisivna ni kažnjavajuća).

9

Fokusiranje na rešenja umesto na kaznu.

9
Ohrabrenje, umesto pohvale (ohrabrenje primećuje napor i poboljšanje, a ne samo uspeh, i gradi dugoročno samopoštovanje i osnaživanje).

Jedinstvene karakteristike modela Pozitivne discipline takođe uključuju:

9
Podučavanje odraslih i učenika kroz iskustvene aktivnosti (stvaranje prilike za vežbanje novih veština i zabavu u učenju kroz rad);
9

Programe discipline u učionici i programe edukacije roditelja koji su dosledni (roditelji, nastavnici i pružaoci usluga brige o deci mogu da rade zajedno kako bi obezbedili bezbedno, dosledno okruženje za decu);

9

Pristupačne obuke i stalnu podršku, kako bi članovi zajednice mogli jedni druge podučavati veštinama Pozitivne discipline);

9
Sertifikovane edukatore koji mogu da sarađuju sa školama, odnosno zajednicama.

Otkrijimo zajedno jedinstvenost Pozitivne discipline