Profesionalci

Naslovna 9 Profesionalci

Program za podršku i osnaživanje profesionalaca

Vaspitavanje dece primenom pristupa Pozitivne discipline

Edukacije iz oblasti Pozitivne discipline namenjene su svima koji se u svom radu susreću sa decom i mladima (vaspitačima, učiteljima, nastavnicima, pedagozima, psiholozima, socijalnim radnicima, studentima završnih godina fakulteta humanističkih nauka i dr.).

Prisustvovanjem na časovima i pohađenjem programa za osnaživanje i podršku profesionalaca, naučićete kako da koristite proverene strategije Pozitivne discipline kao osnovu za negovanje saradnje, veštine rešavanja problema i međusobnog poštovanja kod dece.

Umesto da kontrolišete ponašanje, možete da podučavate, a umesto da se suočavate sa apatijom uživaćete u motivisanim učenicima.

Edukacijama mogu prisustvovati pojedinci, a možemo organizovati i realizaciju programa u vašoj ustanovi.

U Centru se program realizuje kroz sledeće formate:

Besplatni uvodni čas u Pozitivnu disciplinu

Na uvodnom času upoznajemo se sa programom Pozitivne discipline i njenim osnovnim principima i kriterijumima, saznaćemo gde smo sada i gde želimo da budemo sa decom sa kojom radimo i naučićemo najvažnije kako roditeljsko sredstvo, tako i sredstvo vaspitača, nastavnika i svih odraslih koji rade sa decom. Istražićemo alate Pozitivne discipline, istražićemo kako naš mozak funkcioniše i zašto reagujemo baš tako kako reagujemo, a saznaćete i kako možete da naučite još više.

Šestonedeljni program

Ovaj program traje 6 nedelja (sastajemo se jednom sedmično u trajanju od 2,5 h). To će učesnicima dati vreme, praksu i podršku potrebnu za uspešnu primenu modela Pozitivne discipline. Radionice su osmišljene tako da maksimalno prodube razumevanje kroz iskustvene aktivnosti, na kojima ćete učiti kroz igre uloga, osećajući i razmišljajući o svom svetu i svetu dece. Učestvovaćete u jedinstvenom procesu rešavanja problema i ponećete sa sobom moćne alate i strategije koje postavljaju osnovu za odnos koji poziva na međusobno poštovanje, ohrabrenje, poverenje i povezanost sa detetom.

Šestonedeljni program

Ovaj program traje 6 nedelja (sastajemo se jednom sedmično u trajanju od 2,5 h). To će učesnicima dati vreme, praksu i podršku potrebnu za uspešnu primenu modela Pozitivne discipline. Radionice su osmišljene tako da maksimalno prodube razumevanje kroz iskustvene aktivnosti, na kojima ćete učiti kroz igre uloga, osećajući i razmišljajući o svom svetu i svetu dece. Učestvovaćete u jedinstvenom procesu rešavanja problema i ponećete sa sobom moćne alate i strategije koje postavljaju osnovu za odnos koji poziva na međusobno poštovanje, ohrabrenje, poverenje i povezanost sa detetom.

Jednodnevne i dvodnevne radionice

Kako nisu svi u mogućnosti sa isprate šestonedeljni program, pripremila sam kraću i intenzivniju obuku u formatu jednodnevnih radionica koje traju 8 časova i dvodnevnih radionica u ukupnom trajanju od 12 časova. Posebno su pogodne za realizaciju u vrtićima, školama i drugim ustanovama, van Beograda, kada je učesnicima otežano da putuju svake nedelje.

Koja od ovih radionica će se realizovati zavisi od specifičnih potreba učesnika i tehničkih uslova. Sve radionice se mogu prilagoditi potrebama učesnika i specifičnim izazovima sa kojima se suočavaju.

Online predavanja

Interaktivne i iskustvene radionice jesu najbolji način da usvojite sva znanja Pozitivne discipline, a samim tim i da ih primenjujete u svom radu (po čemu je PD poznata), međutim, kako nisu svi u mogućnosti da pohađaju PD program, a imaju potrebu i želju da nauče principe i alate Pozitivne discipline ili da dopune svoje znanje, pripremila sam virtuelna predavanja na kojima će se obrađivati teme koje se na radionicama iskustveno prolaze. Zavisno od teme koja se obrađuje, edukacije traju od 60 do 90 minuta.

Online predavanja

Interaktivne i iskustvene radionice jesu najbolji način da usvojite sva znanja Pozitivne discipline, a samim tim i da ih primenjujete u svom radu (po čemu je PD poznata), međutim, kako nisu svi u mogućnosti da pohađaju PD program, a imaju potrebu i želju da nauče principe i alate Pozitivne discipline ili da dopune svoje znanje, pripremila sam virtuelna predavanja na kojima će se obrađivati teme koje se na radionicama iskustveno prolaze.

Zavisno od teme koja se obrađuje, edukacije traju od 60 do 90 minuta.

Online konsultacije za profesionalce

Ukoliko želite da se konsultujete u vezi konkretnih izazova koje imate sa decom/detetom sa kojom/kojim radite, možete zakazati i individualnu konsultaciju koja se realizuje putem platformi: Skype, Zoom, Viber ili WhatsApp. Individualne konsultacije traju 90 minuta. Prilikom zakazivanja potrebno je da u mejlu/kontakt formi pošaljete kratak opis izazova u vezi kog/kojih vam je potrebna podrška, kao i specifične okolnosti vašeg rada, ukoliko postoje. Navedite i datume i vreme koji bi vam najviše odgovarali, a ja ću vam u roku od 24h poslati slobodne termine. Zakazivanje je moguće i u prepodnevnim i u večernjim satima.

Benefiti

Šta ćete dobiti i naučiti prisustvovanjem PD programu?

9

Bolje ćete razumeti detetova osećanja i način na koji razmišlja “ulaskom u njegov svet”;

9
Saznaćete šta se krije iza detetovog ponašanja;
9

Naučićete:

  • kako da stvorite klimu u učionici koja poboljšava akademsko učenje;
  • kako da održavate časove/radionice, bez konflikta, bez korišćenja kazni, nagrada, stolice za razmišljanje/sobe za razmišljanje, kaznenog tajm-auta, bez vikanja…(a saznaćete i zašto to kratkoročno “radi”, a dugoročno ostavlja posledice na dete);
  • kako da koristite ohrabrenje umesto pohvale i nagrade;
  • zašto je uključivanje učenika u rešavanje problema mnogo efikasnije od kažnjavanja;
  • kako da usadite vredne društvene vrednosti kroz korišćenje razrednih sastanaka na način Pozitivne discipline; kako da primenom naučenih alata Pozitivne discipline doprinesete smanjivanju vršnjačkog nasilja i preveniranju (daljih) problema u ponašanju kod dece;
9

I još mnogo alata Pozitivne discipline pomoću kojih ćete ostvariti uzajamno poštovanje i pomoći deci da izrastu u mlade ljude pune zdravog samopoštovanja i samopouzdanja, iskrena, empatična, sa izgrađenom radnom etikom, samomotivacijom za učenje, veštinama komunikacije, veštinama rešavanja problema, radoznala i hrabra, koja poštuju sebe i druge…

Otkrijimo zajedno jedinstvenost Pozitivne discipline