O meni

Naslovna 9 O meni

Mima Vasiljević Malešević

Stručnjak sa višegodišnjim iskustvom u radu sa odraslima, decom i porodicama

Zdravo. Ja sam Mima, osnivač Centra za edukaciju Podrška Porodici. Po profesiji sam diplomirani specijalni pedagog i međunarodno sertifikovan edukator za roditelje u oblasti Pozitivne discipline. Aktivan sam član Asocijacije Pozitivne discipline. U saradnji sa Asocijacijom, prevela sam, na srpski jezik, radnu svesku Pozitivne discipline i 52. kartice sa alatima Pozitivne discipline, zbog čega sam izuzetno srećna. Po prvi put su nam na srpskom jeziku dostupni materijali za edukaciju iz oblasti Pozitivne discipline. I radna sveska i kartice predstavljaju i izuzetno vredan i koristan materijal za sve učesnike PD programa.

Iza sebe imam višegodišnje iskustvo u radu sa decom i roditeljima, kao i iskustvo u terapijskom radu. Prošla sam brojne edukacije iz oblasti bolesti zavisnosti, razvoja dece, dečije darovitosti i hipersenzitivnosti, porodičnih odnosa, bračne komunikacije i komunikacije sa decom, psihopatologije kod dece školskog i predškolskog uzrasta i tretmana problema u ponašanju.

Radeći sa decom i roditeljima, dugo sam tragala za sveobuhvatnim pristupom koji će davati dugoročne rezultate, pomoću koga ćemo zaista prevenirati probleme u ponašanju i pomoću koga ćemo, rešavajući izazove, ujedno graditi veštine koje su deci neophodne – pristup koji ćemo živeti od prvog dana sa detetom.

Upoznavši se sa Pozitivnom disciplinom, ista je postala deo mog ličnog razvoja i najveći deo mog profesionalnog rada. Centar je osnovan, upravo iz želje i sa ciljem, da svima vama (roditeljima/starateljima, nastavnicima, vaspitačima, svim odraslim koji se u svom radu susreću sa decom) kojima je potrebna podrška u vaspitanju dece, pružim kompletnu obuku i otvorim vrata disciplini koja pruža obostrano poštovanje, koja nas osvešćuje, čija primena omogućava da uživamo u svojoj ulozi i da izazove doživljavamo kao priliku za naš rast, a detetov razvoj pravih vrednosti, čijom primenom pružamo deci ono što im je najpotrebnije i potom ih gledamo kako ohrabreni osvajaju svet.

Verujem u odnos dostojanstva i poštovanja.
Verujem u svesnost, ne u krivicu.
Verujem da svi možemo biti “stručnjaci” u svom životu, samo nam treba adekvatna obuka i podrška.

 

Roditeljstvo se uči, odnosi se grade, a ljubav se bezuslovno daje.

Otkrijimo zajedno jedinstvenost Pozitivne discipline